Wat is de behandeling voor een gaatje ?

Voor gaatjes behandelen in het melkgebit kennen we diverse methodes. De meest bekende is het ‘gewoon’ vullen van de tand of kies. Wij kiezen er steeds vaker voor om dit niet te doen. We behandelen op een andere manier of geven enkel coaching op tandenpoetsen, voeding en op indicatie brengen we een laklaagje aan. Wat is nu de beste methode om pijn en ontsteking te voorkomen?

Opzet van het onderzoek

Hier werd recent onderzoek naar gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Het was een erom groot (1144 kinderen en 72 tandartsen) en betrouwbaar onderzoek. Dat betekent onder andere dat het goed controleerbaar is en dat de resultaten naast een testgroep gelegd werden. Het effect werd klinisch bekeken. Dat wel zeggen dat het niet in een schaaltje in een lab werd getest, maar gewoon bij echte kinderen met echte tanden in de stoel. Deze kinderen hadden allemaal heel hoog risico om gaatjes te ontwikkelen en minstens een gaatje. Zij kregen een van deze behandelingen:

  1. De traditionele behandeling waarbij het rotte weefsel volledig werd weggeboord en het gaatjes werd gevuld. Hierbij werd ook preventie aangeboden.
  2. Het rotte weefsel werd niet (volledig) uitgeboord maar met de hand verwijderd of werd ingesloten door een kroontje te plaatsen. Ook hierbij werd preventie aangeboden.
  3. Puur alleen preventie door coaching op tandenpoetsen, voeding en geven van fluoride en aanbrengen van sealings.

Geen verschil

Bij de kinderen werd er eerst bekeken of ze pijn en/of ontsteking hadden. Daarna werd bekeken of ze pijn en/of ontsteking hadden tijdens de onderzoeksmethode. Het onderzoek liep hierbij tenminste 2,5 jaar en gemiddeld bijna 3 jaar. Na de analyse werd geen bewijs voor een verschil in het optreden van pijn en/of ontsteking tussen de groepen gevonden.

Kosten en potentie

De kosten bleken in groep 3 (dus puur preventie) het laagste te zijn. De onderzoekers denken wel dat het insluiten van het rotte weefsel plus preventie het meeste potentie heeft voor de mondgezondheid. Ook merkten zij op dat de groep die puur preventie kreeg binnen dit onderzoek dit nog beter hadden kunnen doen. Er werd namelijk binnen dit onderzoek nog niet alle zeilen bij gezet.

Nalezen

Mocht je dit onderzoek zelf willen nalezen en je bent goed in Engels en in wetenschappelijke taal dan verwijzen we je graag naar de website Pubmed. Gebruik hierbij de zoekwoorden FiCTION en caries management. We danken hierbij het NTvT en JRM Gruythuysen.