Tarieven

De tarieven in 2019 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tarieven voor de behandeling waarbij geen tandvleesaandoening geconstateerd is worden bereikend per 5 minuten. En worden vaak 100% vergoed uit uw aanvullende tandarts verzekering.

Tarieven voor de behandeling van tandvleesaandoening (parodontitis) zijn afhankelijk van de ernst van parodontitis. Daarom krijgt u altijd een begroting voor de behandeling. Verzekeraars vergoeden vaak 70% tot 100% van de behandelingskosten. Of u parodontitis heeft weten wij pas bij de eerste consult of als uw tandarts de diagnose heeft gesteld.

Wanneer een behandeling meer dan 150 euro gaat kosten, krijgt u van ons standaard een begroting.

Behandelingen van kinderen worden altijd voor 100% vergoed uit de basisverzekering.

Klik hier voor de tarieven lijst 2019