Praktijk regels

Wij hanteren de volgende huisregels in de praktijk:

  1. Behandelingen vinden plaats op afspraak.
  2. Nieuwe patiënten dienen een geldig legitimatiebewijs en zorgpas mee te nemen naar de eerste afspraak.  
  3. Als extra dienstverlening ontvangt u voor elke afspraak tweemaal een herinnering per e-mail, een week en 2 dagen tevoren. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken. Ook als er om technische redenen geen herinnering verzonden kan worden.
  4. Wijzigingen in gezondheidssituatie en medicatiegebruik, @- of woonadres en/of telefoonnummer geeft u tijdig door.
  5. Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit het liefst telefonisch. Spreek een bericht in wanneer wij niet opnemen. Annuleringen per email worden niet geaccepteerd.
  6. Indien u een afspraak niet nakomt of korter dan 48 uur tevoren annuleert, ongeacht de reden, brengen wij de kosten van de geplande behandeling in rekening. Deze kosten omvatten de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig personeel.
  7. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen worden uitgeschreven.
  8. U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een periodieke gebitscontrole.
  9. De nota ontvangt u via een factoringbedrijf (Infomedics).
  10. Wanneer u een behandelplan of informed consent van ons ontvangt, dient u deze getekend bij ons te retourneren voor de start van de behandeling.  

Baby met tandjes naar de tandarts / mondhygiënist

Vanaf wanneer moet je kind naar de tandarts / mondhygiënist? Een goede vraag want dit is in Nederland aan het verschuiven.

Manager van gaatjes

Bij het managen van gaatjes probeer ik de gaatjes zo vroeg mogelijk te ontdekken en bekijk per keer of er verandering is. Ik stipp